FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/01/2009

Kan sambo vara testamentsvittne?

Hej! Är det okej att en av två vittnen till ett testamente är arvtagarens sambo? Jag har läst mig till följande: "Att inte heller den som får ett arv enligt testamentet eller den personens make eller nära släktingar."

Lawline svarar

Hej! Precis som du säger så får inte testatorns make vara testamentsvittne men det hindrar inte att dennes sambo är det, då sambo ej likställs med make. Ingen får dock heller tas till vittne vid förordnande till honom själv, vilket gäller även för testatorns sambo om denne är ställd som testamentstagare, alternativt om sambons barn eller föräldrar är testamentstagare. Dessa fall grundar jäv och medför att sambon inte får vara testamentsvittne. Läs Ärvdabalken 10kap. 4§ https://lagen.nu/1958:637. Vänligen
Therese JanssonRådgivare