FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt05/01/2009

Efterarvsrätt och förskott på arv

Hej! En kanske dum fråga - men dock känns den angelägen: Far dog 1983, mors ärvde "orubbat bo", och vi 3 barn fick viss ekonomisk utdelning. Därefter har huset sålts till ett av barnen (förmånligt). Det som jag nu undar är om: när mor dör, är det hennes arv vi delar - eller är det även fars? Om hon sålde huset "för billigt" 1988 utan att det värderades; går det att dra upp en process om det vid hennes frånfall, såsom att "hon skänkt bort del av arv i förskott", eller hur man nu ska formulera frågan?

Lawline svarar

Hej, Svaret på din första fråga, angående vem ni ärver då din mor avlider regleras i 3 kap. Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 2 § ÄB skall den först avlidna makens bröstarvingar då efterlevande make avlider, få ut sitt arv efter den först avlidna, se https://lagen.nu/1958:637. Du och dina syskon har alltså en efterarvsrätt till din far. Enligt 2 st. samma paragraf skall arvet efter den först avlidna maken minskas om bröstarvinge vid denne makes död fick ut hela eller delar av sitt arv. Eftersom ni vi din fars död fick ut en del av arvet skall denna del räknas bort från ert arv från fadern. Därefter skall arvet efter din mor delas ut. Man delar alltså upp arvet efter din far och din mor. Nästa fråga, angående förskott på arv, regleras också i ÄB. Enligt 6 kap. 1 § ÄB skall gåva eller liknande som arvlåtare i sin livstid gett till bröstarvinge anses utgöra förskott på arv om inte annat föreskrivits eller av omständigheterna måste antas vara så, se https://lagen.nu/1958:637. En förmånlig försäljning omfattas av denna bestämmelse. Om din mor inte föreskrivit att försäljningen inte skall utgöra förskott och det inte måste antas på grund av omständigheterna att det inte skall vara förskott, presumeras alltså att detta barn fått ett förskott. Resultatet av detta blir att man vid arvskiftet lägger till värdet på förskottet enligt 6 kap. 5 § se https://lagen.nu/1958:637. Du och det syskon som inte fått något förskott får alltså lika mycket som ni skulle ha fått om inget förskott utgått. Det syskon som fått förskottet anses ju redan ha fått en del av sitt arv och får därför mindre vid arvskiftet. Om förskottet skulle överskrida arvslotten, alltså så mycket bröstarvingen skulle få totalt, görs en annan beräkning. Den som mottagit förskott är inte skyldig att återbetala något till dödsboet enligt 6 kap. 4 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Resultatet blir i praktiken att mottagaren av förskottet anses ha fått hela sitt arv och övriga bröstarvingar får dela lika på vad som återstår efter arvlåtarens död enligt 6 kap. 5 §, se https://lagen.nu/1958:637. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”