FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/02/2009

Istadarätten och förskott på arv

Min pappa dog nyligen, han har 1 syster. Min farmor och farfar är i livet. Dom har nu skrivit över sommarhus på den kvarvarande dotter och hennes barn? Vad gäller? Får man göra så utan att kompensera oss barnbarn från deras nu döda son. Vi träder väl in som bröstarvingar istället för vår pappa?

Lawline svarar

Era farföräldrar har rätt att skriva över sommarhuset på deras kvarvarande dotter och hennes barn eftersom de har full äganderätt till huset. Det kan emellertid räknas som förskott på arv enligt 6 kap ÄB under förutsättning att något gåvobrev eller testamente inte finns som föreskriver att sommarhuset inte skall räknas som förskott på arv. Gåvan av huset skulle eventuellt även kunna falla in under reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap 4 § ÄB. Denna bestämmelse tillämpas dock restriktivt och syftar främst till att dina farföräldrar inte skall kunna ge bort egendom i nära anslutning till deras död. Enligt den så kallade istadarätten i 2 kap 1 § 2 st ÄB träder ni in i er fars ställe som arvingar när era farföräldrar går bort. Sammanfattningsvis kan ni inte kräva dina farföräldrar på någon form av kompensation men reglerna om förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet kan komma att bli tillämpliga när båda dina farföräldrar är döda. Vänligen,
Gabriel WestinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?