FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/06/2006

Olovligt bortförande av barn

Hej! En pappa har tagit sina två minderåriga barn och skrivit sig i Norge för att undgå ett LVU på barnen. Alla tre är svenska medborgare. Mamman har intermistisk vårdnad, och har inte godkännt flyttning. Barnen är nu efterlysta i hela norden. Pappan är INTE efterlyst! Är detta rätt???

Lawline svarar

Hej, Vid ärenden av detta slag som avser internationella bortföranden av barn så tillämpas 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn då både Sverige och Norge har tillträtt denna konvention. Vad jag förstår av din fråga så vet man att barnen befinner sig i Norge. Konventionen har dels ett reparativt syfte och dels ett pereventivt syfte, det reparativa syftet innebär att ett snabbt återförande av barnen skall ske till Sverige så snart man vet var de befinner sig, och det preventiva syftet stadgar att fördragsslutande stater skall respektera varandras rätt att avgöra beslut om vårdnad. I detta fall så fanns det en interimistisk dom i Sverige avseende vårdnadsfrågan. Det framgår inte hur länge barnen har vistats i Norge eller hur gamla barnen är, vilket i vissa fall skulle kunna medföra undantag från en omedelbar överflyttning till hemlandet enligt konventionen, detta med beaktande av barnets bästa enligt FN: s barnkonvention. Orsaken till att man som i detta fall endast har efterlyst barnen och inte fadern går att hänföra till konventionens syfte som inte stadgar en rättslig process mot den förälder som har bortfört sina barn utan snarare ser till barnens bästa av ett omedelbart återförande till det land där det har sin hemvist. Om det är möjligt med ett återförande av barnen utan uppslitande rättstvister så är detta att föredra. I de flesta fall så försöker man medla mellan föräldrarna för att förmå föräldern att återvända med barnen. Först efter att detta misslyckats så initierar man en domstolsprocess. Det är ovanligt att en förälder blir internationellt efterlyst och åtalad då detta endast kan försämra situationen för barnet. Jag hoppas att denna redogörelse för rättsläget kan komma till någon hjälp. Du är annars välkommen att höra av dig igen med ytterligare frågor. Vänligen, Jenny Larse
Jenny LarseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”