FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/11/2008

Kan modern tvingas till faderskapsundersökning?

kan en man tvinga modern till ett barn att göra faderskapstest? kan jag fördela arvet efter mej olika på mina 2 barn?75% till min äldsta och 25% till min nyfödda.om jag omkommer vem tar hand om den nyfödda då jag är ensamstående?

Lawline svarar

Hej, Tack för dina frågor. Inledningvis kan sägas att en man inte har rätt att tvinga en kvinna att göra en blodundersökning eller liknande för att fastställa faderskapet för ett barn. Däremot kan domstolen besluta om att en sådan undersökning skall göras när faderskap antingen skall fastställas eller hävas. Huvudregeln är att bröstarvingarna skall få lika mycket efter den avlidne, 2 kap 1§ Ärvdabalken. Det är dock möjligt att genom testamente fördela ett arv olika mellan bröstarvingarna, så länge inte laglotten kränks. Laglotten är ett arv som barn är berättigade till, och den står för halva arvslotten. Om du har två barn som ska ärva dig är arvslotten 50% per barn och laglotten således 25% per barn. Det är med andra ord möjligt att testamentera 75% tilll ett barn och 25% till det andra. Om en vårdnadshavare med ensamt vårdnadsansvar avlider skall vårdnaden övergå till den andra föräldern, eller om det är lämpligare, till en eller två särkilt förordnade vårdnadshavare. Detta framgår av 6 kap. 9§ 2 st i Föräldrabalken. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000