FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/12/2008

Bodelning vid dödsfall m.m.

Hej jag skulle vilja ha lite hjälp. För ca 2 år sedan gick min pappa bort och då orkade varken jag eller nån av mina 3 syskon ta tag i något, men nu i efterhan har vi börjar fundera på lite saker. Precis innan han dog skiljde han sig från sin dåvarande fru så när han gick bort har jag fått information om att allt som "han" ägde stog på henne. dvs hus i sverige, hus i thailand, möbler, pengar ect. Så jag och mina systrar blev helt arvlösa, men jag misstänker, och har altid gjort, att de var nå fuffens med det där. Frågor som jag skulle vilja ha svar på är: Hade han ingen livförsäkring? Finns det inte pengar därifrån vi borde ha ärvt då? Vad hände med hans dödsbo? Kan man få ta del av dockument som måste skrivits i samband med att hans dödsorsak utreddes? Vart vänder man sig då isf? Det skulle vara skönt att veta om de ÄR så att barn kan bli arvlösa, innan man bestämmer sig för att luska vidare i de hela...

Lawline svarar

Hej, Vid skilsmässan ska bodelning ske mellan din far och hans maka om det inte är så att all egendom är enskild, 9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). https://lagen.nu/1987:230#K9. Bodelning ska förrättas mellan makarna men om en make är död vid bodelningstillfället ska bodelningen göras mellan den andra maken och den döde makens arvingar, 9:5 ÄktB. Hade er far redan avlidit vid bodelningstillfället var det alltså ni syskon som skulle vara med och förrättat bodelningen. Bodelningen ska ske efter makarnas andelar i boet 11:1 ÄktB. Makarnas giftorättsgods, med avdrag för skulder, läggs samman och delas lika, 11:3 ÄktB. Av denna anledning kan inte alla tillgångar stå på din fars före detta fru. När det gäller försäkringsavtal med förmånstagare hänvisar 10:5 ÄktB till Lag (1927) om försäkringsavtal. Livförsäkringar regleras i tredje delen av lagen där det bl.a. i 104 § stadgas att är förmånstagare insatt, ska försäkringsbelopp, som utfaller efter försäkringstagarens död, inte ingå i dennes kvarlåtenskap. Försäkringar är ett komplicerat område och vad som gäller härvid beror på hur försäkringen har tecknats. Efter bodelningen har er fars före detta fru inte några anspråk på er fars tillgångar annat än om han skulle ha testamenterat till henne. Dock kan inte ett testamente göra er helt arvlösa eftersom ni är bröstarvingar och alltid har rätt till er laglott, 7:1 Ärvdabalken (ÄB). https://lagen.nu/1958:637. Din laglott är hälften av arvslotten, vilket utgör ¼ av boet eftersom ni är fyra syskon som ska ta lika rätt i boet, 2:1 ÄB. Jag kan tyvärr inte svara på vart ni kan få tag på dokument angående er fars dödsorsak. Med vänlig hälsning,
Sara OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000