FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/02/2009

Förskott på arv

Min mormor har tre barn. Mormor har bara kontakt med min mamma och vill göra sina två andra barn så arvslösa de i lagens mening kan bli. Att ge mamma en större penningsumma kommer med all sannolikhet att betraktas som förskott av arv. Kan mormor genom ett gåvobrev ge mig, som arvinge i andra klassen, denna summa pengar utan att det betraktas som förskott av arv? Eller kan mammas två syskon klandra denna gåva och kräva tillbaka pengarna från mig? Kan detta leda till att min mammas arv minskar? Tilläggas bör att mormor även, förutom mig, har andra barnbarn.

Lawline svarar

Hej! Regler om förskott till arv finner du i kapitel 6 Ärvdabalken. Där finns en presumtion (i 6:1 ÄB) som säger att gåvor till arvlåtarens barn ska räknas som förskott på gåva. Detta är som sagt bara en presumtion, arvlåtaren kan genom en viljeförklaring förklara att denna gåva inte ska avräknas på barnets framtida arv från henne. En sådan viljeförklaring kan ske skriftligen genom testamente men även muntligen. Din mormor kan alltså ge din mamma en gåva som inte behöver avräknas från hennes framtida arv. När gåvor från arvlåtaren tillfaller annan än hennes bröstarvingar gäller inte presumtionen för avräkning för arv. Dock gäller den om gåvotagaren är ett barnbarn vars mamma (som är dotter till arvlåtaren) har dött. I ditt fall lever din mamma med resultatet att en gåva från din mormor till dig inte ska räknas som förskott på arv. Det finns alltså två möjligheter för dig att tillgå; Antingen en gåva till din mamma med erfordrad viljeförklaring eller gåva direkt till dig. Lycka till!
Anders SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”