FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/10/2008

Present ingå i bodelning?

Hej har en kompis som ligger i skillsmässa, han fick en trisslott på sin födelsedag av sin fru och barn som han vann 200 000 kr på måste han dela med sej till sin fru eller får han behålla pengarna själv ? De har separerat sen 3 månader sedan.

Lawline svarar

Hej, Det finns flera förutsättningar som gör att han inte behöver dela med sig av pengarna. (Äktenskapsbalken = ÄktB) 1. Om de har skrivit äktenskapsförord som anger att all egendom som makarna förvärvar skall vara enskild behöver han inte dela med sig eftersom enskild egendom inte skall ingå i bodelningen ÄktB 10:1. 2. Om han fick lotten efter den tidpunkt då talan om skilsmässa väcktes skall pengarna inte heller ingå i bodelningen eftersom bodelningen skall förättas med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden rådande innan dagen då talan väcktes ÄktB 9:2 3. Makar har rätt att från bodelning undandra personliga presenter. Undantaget för personliga presenter gäller även om dessa inte tjänar uteslutande till mottagarens personliga bruk. Detta innebär enligt förarbetena till lagen att gåvor som en make har fått, t.ex. på en bemärkelsedag, hålls utanför bodelningen förutsatt att detta inte är oskäligt med beaktande av makarnas ekonomiska villkor ÄktB 10:2. Om varken äktenskapsförord har skrivits, samt gåvan gavs innan skilssmässoansökan kom in, samt ett undandragande av lotten från bodelningen med hjälp av undantagsregeln skulle anses missgynna makan i oskälig utsräckning, är pengarna att betrakta som giftorättsgods och skall således ingå i bodelningen och delas makarna emellan. Vänligen
Alexandru MilerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”