FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/10/2008

Arvsordningen efter avlidna föräldrar

Hej ! Jag är en fru i ett äktenskap. Vi har en egen son och har haft en son från mitt förra äktenskap (han blev adopterad av min nuvarande make).Denna sonen dog för 3 år sedan, efterlämnade 3 barn. Vad händer, om min make skulle dö, vem ärver honom? Bara undrar. Tack för uplysningen. fru från landet

Lawline svarar

Hej! Till att börja med så blir arvsrätten inte påverkad av adoptivförhållanden. Utan situationen blir exakt samma som om det vore din och din nuvarande mans biologiska son. Detta enligt Föräldrabalken 4 kap 8§. Se. https://lagen.nu/1949:381 Om din make skulle avlida så ärver era barn i första hand den kvarlåtenskap han efterlämnar. Är någon av barnen inte vid livet (som i ert fall) så träder den avlidnes barn i dennes ställe. Dvs. er biologiska son ärver 50% och er avlidna sons barn ska ärva resterande 50 % av det som din man efterlämnar. Detta enligt Ärvdabalken 2 kap 1§. Se.https://lagen.nu/1958:637 Dock gäller följande; När en arvlåtare var gift vid sin bortgång(som i ert fall) så tillfaller all kvarlåtenskap direkt efterlevande make/maka med fri förfoganderätt. Vilket innebär att man får förfoga över egendomen på alla vis, utom att testamentera bort den. När sedan efterlevande make (du i detta fallet) avlider så har barnen både en efterarvsrätt i er makes kvarlåtenskap och i din kvarlåtenskap, vilket helt enkelt blir den egendom som finns kvar efter dig. Så i realiteten blir ovan sagda arvsordning angående era barn inte aktuell förrän ni båda avlidit. Detta enligt Ärvdabalken 3 kap 1§. Se.https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000