FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/09/2008

Gåva inkräktandes på laglott

http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=10195 Samma fråga svar men min mor har skrivit i gåvobrevet. $ 2. Gåvan skall inte avräknas som förskott på arv. Två bröder. Hur värderas gåvan (Bostadsrätt).Gåvobrev skrivet 2005 Far dog 1998 (Orubbat bo) mor nu 2008 sep. Vad gäller för mig ena sonen som inte fick gåvan. mvh

Lawline svarar

Hej. I ditt fall skall gåvan inte anses som förskott å arv enligt ärvdabalkens (ÄB) 6 kapitel. Det innebär att dess värde inte kommer att läggas till arvet. För din del innebär det att ditt syskon har fått en gåva, och gåvans värde kommer du inte bli kompenserad för. Undantaget är om gåvan inkräktar på din rätt till laglott och har givits för att ordna hur egendomen skall fördelas efter givarens död (är att likställa med ett testamente), se 7 kap 4 § ÄB. Stadgandet innebär att om din mors syfte var att säkerställa en viss fördelning av egendomen efter sin död kan du påkalla jämkning av gåvan. Märkas skall att tolkningen av vad som är att likställa med ett testamente är restriktiv (se exempelvis NJA 1998 s 534) Påkallandet av jämkning måste göras inom ett år från att din mors bouppteckning avslutats. Utgångspunkten är dock att var och en fritt kan förfoga över sin egendom genom exempelvis en gåva. Ärvdabalken hittar du ( https://lagen.nu/1958:637 ). Med vänlig hälsning,
Micael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000