FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/10/2008

Arvsrätt från biologisk förälder vid adoption

Jag och min flickvän är båda svenska medborgare bosatta i usa. En god vän till oss (svensk medborgare) var spermdonator när vi i dec 2005 gjorde en inseminering. Vår son föddes i september 2006. i Juli 2007 adopterade min flickvän vår son (jag är biologisk mamma). Har vår son rätt att ärva sin biologiska far (bosatt i Sverige)?

Lawline svarar

Hej! Den första frågan är vilket lands lag som kommer att bli tillämplig på denna situation. Enligt lag 1937:81 om internationella rättsförhållanden rörande dödsbon (IDL), vilken du finner https://lagen.nu/1937:81, framgår följande: Av 1 § IDL följer att rätten till arv efter svensk medborgare skall bedömas enligt svensk lag. Enligt Föräldrabalken (FB) 4:8 FB, se https://lagen.nu/1949:381, följer att vid tillämpning av lag eller författning som tillägger släktskap eller svågerlag betydelse, skall adoptivbarnet ses som adoptantens barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar (i detta fall er manliga vän). Av Ärvdabalkens (ÄB) regler, se https://lagen.nu/1958:637, stadgas att arvsrätt tilldelas de släktingar som uppräknas i 2:a kapitlet ÄB. Eftersom FB 4:8 stadgar att er son inte längre ses som barn till sin biologiska far tilldelas han ingen arvsrätt ur faderns framtida dödsbo. Den enda möjligheten för den biologiska fadern att tillse barnet egendom vid sitt frånfälle är genom testamentering! Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänliga hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000