FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt15/09/2008

Hur skyddas maken från mina särkullbarns krav på arv?

Jag är gift, 55 år och har fem barn varav fyra är vuxna. De två äldsta är särkullbarn. Jag och min make vill att han och jag ska ärva varandra vid ev. dödsfall. Vad vi förstår räcker det med att skriva ett testamente? I dagsläget om jag dör före honom, så ärver väl mina särkullbarn, och det vill vi inte. Vi vill att de får "vänta" tills vi båda är döda. Hur går vi tillväga på bästa billigaste sätt för att upprätta ett sådant testamente?

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln enligt Ärvdabalken (ÄB) 3:1 (som du hittar https://lagen.nu/1958:637) är att efterlevande make ärver all kvarlåtenskap. Om den avlidne hade särkullbarn ärver den efterlevande maken dock bara om särkullbarnen har avstått sin arvslott i enlighet med 3:9 (uppskjutet arv). Dina särkullbarn skulle alltså få ut sin andel omedelbart vid din bortgång såvida de inte väljer att tills vidare avstå sitt arv till förmån för din make. Särkullbarnens arvslott utgörs dock bara av 2/5 av den totala arvslotten och de återstående 3/5 tillfaller din efterlevande make eftersom de andra tre barnen är gemensamma. Om ni vill ge din make ytterligare trygghet kan ni upprätta ett testamente som säger att dina särkullbarn endast har rätt att utfå sin laglott vid din bortgång. Laglotten utgörs av hälften av den totala arvslotten i enlighet med 7 kap. ÄB. På så sätt kan ni vara säkra på att din make får en större del av din kvarlåtenskap. Om ni skulle upprätta ett testamente som säger att all din kvarlåtenskap ska tillfalla din make har dina särkullbarn rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, enligt 7:3 ÄB. Om ni upprättar ett testamente som säger att din make ska ärva dig med full äganderätt bortsett från särkullbarnens laglott, bör ni tänka på att den dagen din make går bort tillfaller hela hans kvarlåtenskap hans barn. Dina särkullbarn ärver då inte din make vilket kommer att medföra att era gemensamma barn i slutändan kommer att ha erhållit en större total arvslott från dig än vad dina särkullbarn kommer att ha fått. Ett inbördes testamente som anger att dina särkullbarn ska ha rätt att utfå resten av sin arvslott efter dig vid din makes bortgång är därför att rekommendera. Jag rekommenderar er att uppsöka en yrkesverksam jurist för att vara säkra på att ni får ett korrekt testamente upprättat utifrån er situation. Med vänlig hälsning,
Daniel PrawitzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?