7 kap. 21 § andra stycket bostadsrättslagen

2021-12-24 i Bostadsrätt
FRÅGA
Fråga angående tvåmånadersregeln i BrL 7 kap 21§ 2 stycket.Min sambo har sedan 2018 låtit sin sjuka vuxna dotter bo i sin bostadsrättslägenhet, trots att hon inte bor där själv, alltså en olovlig upplåtelse.2018 meddelade föreningen henne att den kände till detta och inte kunde godkänna det2019 skrev föreningen en rättelseanmaning, oklart om den var formellt riktig2021 oktober meddelade föreningen ett beslut, att dottern måste vara avflyttad senast 15 november2021 november 16 skrivs en formellt riktig rättelseanmodan från deras ombud som hon delges december 12021 under december kontakter mellan henne och deras ombud, som meddelar att tvåmånadersregeln i 21§ enligt domstolspraxis ska räknas från 15 november 2021 och att hon kommer att sägas upp omedelbart om hon inte godkänner ett avtal genom vilket hon godtar förverkande. Om hon gör det kan hon få respit en viss tid.Frågan är, har ombudet rätt beträffande tidpunkten för tvåmånadersregeln?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

7 kap. 21 § bostadsrättslagen

Den aktuella bestämmelsen i 7 kap. 21 § andra stycket bostadsrättslagen lyder enligt följande. " Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen […] inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 18 § 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse."

Tidsfristen ska således räknas från den dag då föreningen fick vetskap om andrahandsupplåtelsen till dess att föreningen sagt till din dotter om rättelse. Frågan har inte heller (såvitt jag känner till eller kan finna) tolkats på det sättet som ombudet påstår. Det finns inte heller något stöd för en sådan tolkning i lagens förarbeten. Eftersom föreningen fick kännedom om upplåtelsen redan 2018 måste en rättelseanmaning ha gjorts inom två veckor därefter för att hon ska kunna skiljas från lägenheten. Det går således inte att vänta en längre tid än så med att göra en giltig rättelseanmaning som sedan möjliggör för förverkande.

Sammanfattning

Ombudets tolkning har inget stöd i rättspraxis eller lagens förarbeten samt är därtill motstridig mot lagens ordalydelse. Jag hade därför begärt att veta vilken specifik praxis som han eller hon syftar på.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-Saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1270)
2022-01-24 Ansvar för fel i bostadsrätt som eventuellt beror på fel i konstruktionen
2022-01-22 Ändra ägarförhållanden av en bostadsrätt
2022-01-20 Ansvar för ventilation i bostadsrätt
2021-12-31 Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?

Alla besvarade frågor (98612)