FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/11/2008

Efterarvsrätt, bodelning

Min far avled april 2003 då ärvde min mor honom,i juli 2008 avled min mor,hon hade en son i ett tidigare förhållande.FRÅGA skall jag ärva häften av min fars tillgångar före, innan jag delar med min halvbror,och isåfall räknas värdet vid min fars bortgång?

Lawline svarar

Hej, Då din mor ärvde din far, ärvde hon egendomen med fri förfoganderätt. Detta innebär vid den efterlevande makens död, alltså vid din mors död, skall din fars arvingar få del av sitt efterarv innan din mors arvingar ärver henne. I ditt fall kommer alltså du ärva din far och därefter kommer arvet efter din mor delas mellan hennes arvingar. Jag utgår härifrån att du är din fars enda arvinge samt att du och din halvbror är din mors enda arvingar. För att kunna beräkna efterarvets storlek krävs att man identifierar hur stor del av din mors egendom som hon ärvt av din far. När en person dör skall en bouppteckning ske enligt 20 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Detta innebär att alla din fars tillgångar och skulder kartläggs. Huvudregeln är att en bodelning därefter sker, eftersom din far och din mor var gifta. En bodelning skall enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) förrättas då ett äktenskap upplöses, t.ex. på grund av dödsfall, se https://lagen.nu/1987:230. Enkelt förklarat innebär bodelningen att summan av din mor och din fars giftorättsgods delas lika mellan dem, enligt 11 kap. 3 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230. Vad som sedan återstår av din fars egendom utgör hans kvarlåtenskap. Det är denna egendom din mor ärvde med fri förfoganderätt och som du har efterarvsrätt till. I ditt fall har dock troligtvis ingen bodelning skett eftersom din mor var den enda som ärvde din far. Detta försvårar beräkningen av hur stor andel av din mors egendom som hon ärvt av din far och vad du har efterarvsrätt till. Man får då gå till väga så att man utför en så kallad ”rekonstruerad bodelning”. Man försöker då rekonstruera din mor och din fars äganderättsförhållanden vid tidpunkten då bodelning skulle ha skett, alltså vid din fars död. För denna rekonstruering kan bouppteckningen efter din far användas. Genom att rekonstruera äganderättsförhållandena vid denna tidpunkt skall man få fram hur mycket din mor ärvde av din samt hur stor del detta utgjorde av hennes totala egendom. Lika stor del av hennes nuvarande egendom har du efterarvsrätt till. Återstående del skall du och din halvbror dela på i egenskap av arvingar till din mor. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000