FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/01/2009

Kan testators kusin vara testamentsvittne?

Kan de bägge som bevittnar ett testamente vara ett gift par, varav den ena parten är kusin med testatorn (Testamentet rör endast sonen till testatorn)?

Lawline svarar

Hej. Vem som kan utgöra testamentsvittne regleras i 10 kap 4 § 1 st ärvdabalken (ÄB) (SFS 1958:637, se https://lagen.nu/1958:637). Bestämmelsen anger att den som är under femton år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte utgöra vittne. Inte heller får testators make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon utgöra vittne. Syftet med regleringen är att inte den som kan ärva skall utgöra vittne. Då kusiner inte genom bestämmelsen pekas ut är dessa möjliga vittnen. Konstateras kan dessutom att kusiner saknar arvsrätt enligt 2 kap ÄB och därmed saknar direkt egenintresse i bevittnandet. Tilläggas kan att ingen begränsning finns för makar att utgöra vittnen till samma testamente, förutsatt att bägge uppfyller ovan givna krav. Med vänliga hälsningar
Micael KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”