FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/09/2008

Avtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelning

Hej Jag och min flickvän håller på att köpa hus och vill att huset ska delas proportionellt efter de pengar vi lagt in vid en eventuell seperation. Antingen värderat av själva försäljningen, eller på något annat sätt tex mäklare om en av os väljer att bo kvar. finns det någon mall någonstans man kan använda sig av eller något man ska tänka på att ha med när man skriver avtalet? är detta ett så kallat bodelningsavtal eller ett samboavtal?

Lawline svarar

Huvudregeln enligt 8 § sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376) är att sambornas gemensamma bostad och bohag (samboegendom) skall fördelas genom bodelning då samboförhållandet upphör. Då huset är något ni införskaffar tillsammans för ert gemensamma bruk, är det att se som samboegendom enligt denna bestämmelse. Enligt 9 § sambolagen kan sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte ska ingå i eventuell framtida bodelning (så kallat samboavtal). Som jag förstått det vill ni endast att ert hus inte ska ingå i bodelningen varför det andra alternativet i detta fall är att föredra. Enligt 9 § stycke 2 sambolagen ska ett samboavtal upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna eller de blivande samborna. Då ni avtalat bort bodelning av huset enligt lag är det viktigt att ni slutligen upprättar hur ägandeförhållandet av huset är uppdelat mellan er. Presumtionen på samägande är enligt lagen om samäganderätt annars att man äger lika stora delar var enligt 1 §, se https://lagen.nu/1904:48_s.1. Vid ansökan om lagfart bör ni därför även se till att ägandeandelarna antecknas i registret. Ett avtal mellan er där er överenskommelse om andelarna i huset godkänns är också att föredra för att undvika framtida oklarheter Med vänlig hälsning,
Josefin OhlsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?