FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/09/2008

Skydd av egendom under äktenskapet

Hej Jag undrar om man kan skaffa ett äktenskapsförord efter att man har gift sig? Om båda partnen går med på detta. Eller vilket är det bästa sättet så att man skyddar varandras tillgångar, ifall den andre partner skulle hamna i trubbel.

Lawline svarar

Hej! Äktenskapsförord kan man skriva både innan man gift sig och under äktenskapet. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Detta innebär att båda parterna måste vara överens om innehållet. Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Resten av egendomen är så kallat giftorättsgods och ingår alltså i en eventuell bodelning. Under äktenskapet äger var och en det man själv köper eller införskaffar, och den äganderätten förändras inte med ett äktenskapsförord. Själva avtalet kan se ut på olika sätt, och därför finns ingen särskild blankett. Dock måste Tingsrätten registrera äktenskapsförordet för att det ska bli giltigt. Du undrar i din fråga vilket som är det bästa sättet att skydda sin egendom om den ena parten skulle hamna i trubbel. Med trubbel antar jag att du menar skulder med ev. utmätning av kronofogden. Som jag skrev ovan så påverkar inte ett äktenskapsförord egendomsfördelningen förrän en eventuell bodelning vid skilsmässa el dödsfall inträffar. Vilket innebär att ett äktenskapsförord inte är särskilt lämpligt som skydd av egendom under äktenskapet. Till att börja med kan jag informera dig om att en skuld inte skrivs över från en person till en annan. Däremot kan det påverka dig att din partner har skulder hos Kronofogden. Om din make/maka har löneutmätning kommer Kronofogden att ta hänsyn till dina inkomster och vissa utgifter vid beräkning av det belopp som ska utmätas. Det innebär alltså att ni tillsammans får mindre pengar att röra er med. Löneutmätning kan aldrig ske i din inkomst för den andres skulder. Om det blir aktuellt med en utmätning av egendom, anses personen som har skulder vara ägare till de saker som finns i er gemensamma bostad. För att undvika utmätning av något som tillhör dig, måste du kunna styrka att det är din egendom. Exempel på egendom som kan vara utmätningsbar är t.ex. hemelektronik och antikviteter. Det bästa sättet att styrka att det är din egendom är genom kvitton. Gällande exv. hus som du äger själv så kan ej detta bli föremål för utmätning om du har papper på att du äger det själv. Viss egendom i en bostad är undantagen från utmätning. Möbler, husgeråd och annan utrustning i den mån den är nödvändig för ett hem och dess skötsel får inte utmätas. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000