FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/08/2008

Hur fördelas arvet om man har adopterat särkullbarnet?

Särkullsbarn har ju arvsrätt, och ärver ju då sin biologiska fader. Skall särkullsbarnet även ärva av de tillgångar som faderns nuvarande fru besitter, som alltså inte är särkullsbarnets moder? Om särkullsbarnet har adopterats, förändrar det på något sätt särkullsbarnets rätt till arv?

Lawline svarar

Hej! Särkullbarnet har ingen arvsrätt efter pappans nya fru som inte är barnets mor. När barnets far går bort ska dock bodelning förrättas mellan makarna (såvida inte ett äktenskapsord säger annorlunda). Makarnas egendom slås då samman och delas på två. Därefter ärver särkullbarnet all sin fars egendom såvida fadern inte har testamenterat bort någon del till någon annan, exempelvis den nya hustrun. På detta sätt kan särkullbarnet så att säga till viss del "få ut" egendom som tillhörde faderns hustru innan bodelningen. Om särkullbarnet adopteras av den nya hustrun gäller andra regler. Barnet anses då som makarnas gemensamma barn och som sådant ärver barnet ingenting förrän även den efterlevande maken har gått bort. Det är då istället modern som ärver alla tillgångar. Om detta kan du läsa i Ärvdabalkens 3:e kapitel, som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Med vänlig hälsning,
Daniel PrawitzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000