FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/09/2008

Hur undviks att gåva blir förskott på arv?

Mina föräldrar önskar ge en pengagåva till sina barn i syfte att hjälpa till med bostadsköp. De vill inte definiera detta som förskott på arv. Ingen "ligger för döden" eller liknande. I testamente finns en önskan om enskild egendom för allt som innefattas i arvet. Fråga: 1. Krävs något formellt gåvobrev för att det skall gå rätt till (båda syskon får samma, dock med viss tidsförskjutning (obs))? 2. Kan en gåva under dessa omständigheter falla under begreppet "förtida arv"?

Lawline svarar

Tack för dina frågor! För det första kan sägas att något formellt gåvobrev inte krävs för att en gåva skall bli giltig mellan gåvogivaren och gåvotagaren. Genom att pengarna överlämnas från dina föräldrar till syskonen blir gåvan fullbordad och den är alltså giltig oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Det kan alltså ske helt formlöst. För att inte gåvorna skall klassas som ”förtida arv” gäller enligt 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken (se http://lagen.nu/1958:637#K6) att det uttryckligen måste framgå att gåvan inte skall vara ett sådant förskott. Om det inte framgår kommer det att räknas som ett förskott på arv. För att undvika detta bör ni därför upprätta en skriftlig gåvohandling (ett gåvobrev) där ni uttryckligen skriver att gåvan inte skall räknas som förtida arv. Om ni vill att gåvan skall vara enskild egendom bör ni även ta med detta i gåvohandlingen. Kort sagt bör ni alltså upprätta en skriftlig gåvohandling trots att gåvan egentligen skulle kunna ges helt formlöst och ändå bli bindande. Jag hoppas att jag varit till Er hjälp! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000