FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/09/2008

Ger testamente sambor samma arvsrätt som äkta makar?

Hej Min sambo och jag vill upprätta ett testamente som ger samma arvsrättigheter som vid ett äktenskap. Går det och finns det mallar för det. Tänker att det är ett vanligt behov i ett samboende land. Mvh

Lawline svarar

Hej! Jag ska besvara din fråga i två steg. Först förklarar jag vad som gäller mellan äkta makar och sedan går jag vidare och förklarar vilka skillnaderna är för sambor. Sist redogörs för vad som gäller om ingen av er har några bröstarvingar. Först och främst kan dock konstateras att det INTE är möjligt för sambor att genom testamente åstadkomma samma "arvsrättigheter" som de som gäller för äkta makar om det finns några bröstarvingar, dvs arvingar i rakt nedstigande led. 1. Makar har arvsrätt efter varandra om de endast har gemensamma barn (eller inga barn alls). Om den avlidne däremot hade särkullbarn, dvs barn tillsammans med någon annan än den nuvarande maken, har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv omedelbart. Särkullbarnen kan dock skjuta upp sin rätt till arv i syfte att den efterlevande maken ska kunna sitta kvar i orubbat bo. Genom testamente kan man åstadkomma att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen borträknat särkullbarnens laglott. Varje särkullbarns laglott beräknas som hälften av den totala arvslotten, delat på antalet bröstarvingar i första led. 2. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra och den avlidnes bröstarvingar tar hela arvet. Detta gäller oavsett om det endast finns gemensamma barn eller särkullbarn. Genom testamente kan den efterlevande sambon tillförsäkras HÄLFTEN av kvarlåtenskapen, men inte mer då den andra halvan utgör bröstarvingarnas laglott. Om det är så att ni bara har gemensamma barn och ni vill vara helt säkra på att arvet tillfaller den efterlevande maken bör ni helt enkelt gifta er. 3. En tredje möjlighet är förstås att ingen av er har några bröstarvingar alls. Då är det fritt fram att testamentera era tillgångar till varandra och ni kan då genom testamentet åstadkomma samma rättsverkningar som de som gäller för äkta makar. Om ni inte upprättar ett inbördes testamente kommer den avlidne sambons kvarlåtenskap att tillfalla dennes övriga arvingar. Om ni inte skulle ha några arvingar över huvud taget (dvs inga föräldrar, syskon, syskonbarn, far-/morföräldrar eller föräldrars syskon) är det naturligtvis att rekommendera att ni upprättar ett testamente då arvet efter er annars riskerar att tillfalla Allmänna arvsfonden. Reglerna om arv finns i Ärvdabalken, som du hittar https://lagen.nu/1958:637. Se särskilt 2 kap. (om vilka som har arvsrätt, notera att sambo inte nämns), 3 kap. (om makes arvsrätt) och 7 kap. (om laglott) Ett testamente kan ni upprätta på egen hand men om ni vill vara helt säkra på att det blir korrekt gjort bör ni vända er till en begravningsbyrå eller en yrkesverksam jurist som arbetar med familjerätt. Ni kan exempelvis vända er till Familjens Jurist (www.familjensjurist.se). Med vänlig hälsning,
Daniel PrawitzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000