Studieskuld vid bodelning

2006-04-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Det gäller bodelning efter skillmässan och min fråga är om CSN lån beräcknas med som en skuld. Jag har en lån från universitets studier fast jag tog den innan äktenskap. Tack så mycket !
SVAR
Hej!
Studieskulder ska tas med i bodelningen som en skuld och de kommer dras från den gemensamma egendomen då studieskulder sällan torde vara att hänföra till enskild egendom. (se Äktenskapsbalken 11:2)

Huvudregeln vid bodelning är hälftendelning av båda makars giftorättsgods (det som inte är enskild egendom). Detta kan få till följd att din maka får ut mindre från bodelningen pga. din CSN-skuld. (se Äktenskapsbalken 11:3)

Om resultatet av en hälftendelning är att betrakta som oskäligt kan jämkning komma i fråga. Den icke skuldsatte maken kan då få förbehålla sig åtminstone ett visst belopp av värdet av sin egendom som kompensation för den andra makens avdrag för studieskulder. (se Äktenskapsbalken 12:1)

Utformningen på jämkningsregeln möjliggör endast jämkning till förmån för den make som har mest giftorättsgods för att den andre, "fattigare" maken har studieskulder.

Sammanfattningsvis skall enl. huvudregeln dina studieskulder tas med i beräkningen. Om din föredetta maka har mer giftorättsgods än dig kan hon, om en vanlig hälftendelning är att anse som oskälig, få behålla lite mer av sitt giftorättsgods med hjälp av jämkning.

Äktenskapsbalken återfinns på http://www.lagen.nu/ (som för närvarande inte går att komma åt)

Om du undrar över något i mitt svar eller över något annat är du välkommen att höra av dig igen!

Mvh
Daniel Waerme
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3586)
2021-02-23 Skuldebrevet motsvarar ägarandel
2021-02-21 Får mina föräldrar bestämma över mig trots att jag fyllt 18 år?
2021-02-21 Kontakt under SoL placering
2021-02-18 Våra barn vill inte träffa varandra, vad kan vi göra?

Alla besvarade frågor (89487)