FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/09/2008

Dödsbo i konkurs?

Det gäller dödsboets skulder. Om det finns mer skulder än tillgångar. Vilka av skulderna ska man betala? Kan dödsboet gå i konkurs?

Lawline svarar

Hej, i ärvdabalkens 19 kap 11 § som Du kan läsa http://www.lagen.nu/1958:637#K19P11 står det att boutredningsmannen (den som har hand om utredningen av dödsboet) ska försöka göra en överenskommelse med borgenärerna (d v s fordringsägarna som har rätt till pengar). Om boutredningsmannen inte lyckas med någon uppgörelse utan dödsboets medel inte räcker till att betala skulderna, måste boutredningsmannen ansöka om konkurs för dödsboet. Ett dödsbo ska alltid gå i konkurs om det inte klarar att betala alla sina skulder. Om boutredningsmannen ansöker om konkurs prövas ansökan genast av tingsrätten. Om boet inte har någon boutredningsman och en av dödsbodelägarna ansöker om dödsboets konkurs utan att övriga dödsbodelägare är delaktiga i ansökan, så kommer tingsrätten att pröva denna konkursansökan vid en särskild förhandling. Detta framgår av konkurslagen 2 kap 14 § som Du hittar http://www.lagen.nu/1987:672#K2P14 . Med vänlig hälsning,
Jonas ÖjelidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?