FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/09/2008

Särkullbarn avstår från arv

Kan arvsavstående av särkullsbarn göras när båda makarna fortfarande lever? Eller bara när den ene avlidit. Vad betyder då den överenskommelse dessa gjort i saken?

Lawline svarar

Hej, Särkullbarnet kan bara, men rättslig verkan, avstå från arvet efter det att arvlåtaren (föräldren) avlidit. Det framgår av Ärvdabalken 3:9 som talar om avstående vid den första makens död. Det förekommer dock att man i testamente eller liknande tar in en klausul om att särkullbarnet har för avsikt att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Detta har dock ingen bildande verkan om särkullbarnet senare skulle ändra sig, detta även om särkullbarnet skulle skrivit under dokumentet. Hälsningar
Amanda WassénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000