FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/09/2008

Exempel på vad som kan ingå i en bodelning vid skilsmässa

Hej! Om jag har en enskild egendom (fastighet), bil, bankboksfodran (en möbel som jag ärvt men sålt) och lösöre på x kr. Vilka av dessa kommer att ingå i bodelningen när jag skiljer mej?

Lawline svarar

Hej! Enligt huvudregeln vid bodelningar gäller 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) se https://lagen.nu/1987:230, där det stadgas att allt som inte är giftorättsgods är enskild egendom. Rättsverkan av detta blir att endast det som är giftorättsgods ingår i bodelningen, se 10 kap 1 § ÄktB i samma länk som ovan, dock stadgas undantag för vad som inte skall ingå i bodelningen trots att de är giftorättsgods i 10 kap 2 och 3 §§ ÄktB. Fastigheten du innehar kommer alltså att undantas, om den omvandlats till enskild egendom på ett sätt som anges i 7 kap 2 § ÄktB. Detsamma gäller bilen och övrig lösöre, annars är de att anses som giftorättsgods och skall ingå i bodelningen som huvudregel. Vad gäller din bankboksfordran för möbeln du ärvt skall den anses som enskild egendom om förutsättningarna i 7 kap 2 § p 3 eller 4 ÄktB är uppfyllda. Om möbeln är att anses som enskild egendom men har givit en avkastning skall avkastningen vara giftorättsgods och ingå i bodelningen enligt 7 kap 2 § st 2 ÄktB – dock gäller inte detta om en särskild föreskrift om att avkastningen också ska vara enskild egendom införts i en sådan rättshandling som avses i p 3 och 4. Med vänliga hälsningar,
Ani BabakhanlooRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”