FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/09/2008

Hur förskott på arv skall beaktas vid arvskifte

Hej min pappa köpte tillsammans med min bror en brf för 2 miljoner, pappa stod för pengarna, 1,3 milj och lånade resten. Men på kontraktet äger dom 50% var. Fråga: När våra föräldrar går bort, vilket verkar ske inom en snar framtid, hur ser en arvsdelning ut på ett exempel som ovan?, Vi är 2 bröder.

Lawline svarar

Hej! Mot bakgrund av den information jag har att utgå ifrån är det klart att din bror har fått åtnjuta en väsentligt större ekonomisk förmån än dig. Enligt arvsrättens regler torde detta räknas som ett förskott på arv genom gåva – förutsatt att köpekontraktet är juridiskt bindande och din bror verkligen står som delägare av brf. Reglerna om förskott på arv hittar vi i Ärvdabalkens 6 kap (ÄB) se https://lagen.nu/1958:637. Den svenska arvsrätten har utformats som så att den, av rättviseskäl, tar hänsyn till dessa typer av omständigheter vid fördelningen av arvet mellan barnen efter en förälders bortgång. Emellertid kan undantag göras för de fall då det ene barnet fått en viss förmån av särskilda skäl, t ex sjuklighet eller särskilt utbildningsbehov. Om det är fråga om förskott på arv borde man minska mottagarens arv så mycket att slutresultatet blir lika för alla barnen – om inte arvlåtaren, er pappa, uttryckligen har haft en motsatt önskan. När ett sådant särskilt förordnande finns från arvlåtaren skall det alltså respekteras, man kallar sådana gåvor för ”rena gåvor” utan avräkningsskyldighet. Om emellertid er pappas avsikt inte klart framgår så presumerar man att gåvor till en bröstarvinge, alltså dig eller din bror, är förskott och skall avräknas vid arvskifte, se 6 kap 1 § ÄB genom länken ovan. Vidare bör noteras att förskottet inte i sig behöver återbäras utan endast värdet skall avräknas. Skulle förskottet emellertid vara för stort behöver inte förskottstagaren betala tillbaka något utan förlusten får bäras av dig också – var och en i proportion till hans andel i kvarlåtenskapen. Lagstiftaren har valt en metod vid avräkningen enligt vilken man fiktivt sammanlägger förskottets värde med den verkliga behållningen och sedan räknar ut arvslotten på denna på så sätt ökade behållning, se närmare i 6 kap 5 § ÄB i länken ovan. På din brors lott kommer sedan hans förskott att avräknas. Med tanke på de få detaljer jag fått ta del av är det svårt att göra en mer preciserad uträkning av ett framtida arvskifte. Men hoppas att mitt svar gett dig en god vägledning ändå. Med vänliga hälsningar,
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000