FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/08/2008

Inkräktar gåvorna på arvsrätten?

Min makes farfar har vid ett par tillfällen givit bort pengar till sin son (har endast ett barn), sina barnbarn (3 st, varav min make är det ena) och barnbarnsbarn (3 st) Alla har fått samma summa pengar. Till saken hör att det endast är min make som har barn (våra gemensamma), inte hans syskon. Min makes syskon tycker att detta är en orättvis fördelning då vår familj fått 4 "delar" och anser att de borde få rätt till större del själva då de inte har barn. Min svärfar är också missnöjd då han anser att hans framtida arv minskar. (Veterligen har min makes svärfar inte gett bort mer än hälften av sin förmögenhet och min svärfars arvslott borde då kvarstå.) Har de rätt?

Lawline svarar

Hej! Din makes farfar har i princip rätt att göra vad han vill med sina pengar. Det finns i Ärvdabalken regler om gåvor som ska räknas som förskott av arv och därmed avräknas framtida arv, men dessa regler blir bara aktuella om det finns flera arvingar med lika rätt. Då det bara finns en bröstarvinge, uppstår ju ingen snedfördelning. Den laglott som en bröstarvinge alltid har rätt att få ut gäller hälften av den kvarlåtenskap som finns kvar vid arvlåtarens död. I vissa fall kan gåvor som arvlåtaren givit bort under sin livstid likställas med testamente och alltså inkräkta på laglotten, se https://lagen.nu/1958:637#k7P4 . Om din svärfar vid sin fars död misstänker att han inte får ut sin laglott (beräknad på kvarlåtenskapen plus gåvorna, men laglotten minskas i så fall även med gåvan han själv fått) kan han väcka talan om att gåvorna ska återbäras. Jag hoppas att du förstår min förklaring. Mvh
Miranda BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”