FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/07/2008

Rätt till makars gemensamma bostad

HEJ Maken har flyttat ut ur vår gemensama fastighet kan jag begära kvarsittningsrätt efter skilsmässan har gått igenom? jag bor fortfarande kvar med våra 2 barn. MVH

Lawline svarar

Då äktenskap upplöses skall bodelning förrättas. I denna skall makarnas giftorättsgods ingå och i vanliga fall delas detta lika. När det gäller vilken egendom som skall tillfalla vem stadgar 11:8 äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K11) att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna på sin lott. Då bostäder ofta är dyra får denna make ibland inget mer och får i vissa fall lösa ut den andra maken. Två ytterligare krav är att egendomen inte är den andra makens enskilda och att det i övrigt anses skäligt. Den som från början tillfört huset till boet torde ha störst chans att få detta på sin lott. Vem som får vårdnaden om eventuella barn kan dock spela roll vid en skälighetsbedömning. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”