Angående makes arvsrätt

2008-08-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, min mor gick just bort o hon var gift med en man som inte är far till mig o min bror. Inga gemensamma barn finns. Ärver jag o min bror min mammas del i kvarlåtenskapen? Ex. Hus värt 2 milj fördelas så att 1 milj. går till mig o min bror och 1 milj. till efterlevande make? Eller ärver efterlevande make hälften av mammas kvarlåtenskap + sin egen del, alltså 3/4 av allt och jag o min bror får dela på 1/4?
SVAR
Hej.
Reglerna om arvsrätt finns i ärvdabalken (se här ). Vilka som ärver anges i 2 kap. I första § ges att bröstarvingar har arvsrätt. I 3 kap 1 § beskrivs hur make ärver. I det aktuella lagrummet sägs att makes arvsrätt inte omfattar den del som skall tillfalla en bröstarvinge om det inte är en gemensam bröstarvinge (särkullbarn). Särkullbarn ges dock en möjlighet att avstå sitt arv för att vid den andre makens död istället få sitt arv.

Ovan givna innebär att du och din bror ärver din mor. Om ni vill kan ni välja att låta hennes man få egendom, och ni då ärva egendomen efter honom istället. Som du har angivit måste hänsyn tas till den fördelning av egendomen som görs i bodelningen mellan din mor och hennes man. Om exempelvis huset är giftorättsgods skall det normalt delas och din mors del blir så hälften. Den delen kommer din bror och du att dela på.

Med vänliga hälsningar

Micael Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3165)
2018-08-10 Skulder i dödsbon
2018-08-07 Kan en försäljning tvingas fram av ena parten i ett äktenskap?
2018-08-05 Makar råder över sin egen egendom och det är möjligt att själv sälja fritidshus från tidigare förhållande
2018-07-31 Hur gör jag om pappan till mina barn vägrar att skriva på för nya pass?

Alla besvarade frågor (57956)