Registrering av testamente vid tingsrätt

2008-07-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vilka handingar erfordras för att kunna registrera Testamente - "Sista Vilja" vid Tingsrätten?
SVAR
Hej,

Det går faktiskt inte att registrera testamenten vid en tingsrätt idag. De bästa sätten att förvara ditt testamente på är att antingen förvara testamentet i ett bankfack eller förordna en testamentsexekutor i testamentet, förslagsvis en advokat, som får i uppdrag att också förvara testamentet. För att ett testamente skall vara giltigt måste det vara upprättat i enlighet med flera formkrav, som står att läsa i 10 kapitlet ävdabalken, läs närmare om de bestämmelserna här .

Vänligen,
Martin Ågren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?