FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/06/2008

Omyndigs rättshandling

Häva köp? Min son, 17 år, har sålt sin cykel till en kille som är 13 år. Han har förvisso själv betalat cykeln med pengar som han fått genom sommarjobb. Jag tycker ändå inte att detta är ok. Killlen som köpt cykeln gjorde det utan dennes föräldrars vetskap men de har nu ändå godkänt köpet och är inte villiga att låta köpet gå tillbaka. Jag tycker ju att det borde gå att få tillbaka cykeln då båda killarna är omyndiga eller finns det ingen lag som stödjer min åsikt? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, som utgångspunkt gäller att omyndiga barn inte själva får råda över sin egendom, 9 kap. 1 § Föräldrabalken. För din 17-årige son gäller däremot att han får råda över sådan egendom som han har förvärvat genom arbete efter det att han fyllt 16 år, 9 kap. 3 §. Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom eller vad som trätt i egendomens ställe. Således har din son rätt att förfoga över en cykel som han har köpt för självförtjänta pengar. Som påpekades ovan gäller detta endast om pengarna, för vilka cykeln har köpts, har intjänats efter det att din son fyllde 16. När det kommer till motparten så är även denne omyndig och får som regel inte heller råda över sin egendom. Däremot kan föräldrarna i efterhand godkänna förbindelsen, och om så har skett, är din son bunden av avtalet och därmed skyldig att sälja cykeln till det överenskomna priset. Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381 . Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?