FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/07/2008

Fastställande av faderskap

Ja är osäker på vem vem som är pappa till mitt barn kan ja säga att ja vet säkert å att den personen ja nämner bli pappa utan att behöva lämna dna- test. Å om han avsäger sig vårdnaden behöver han då betala underhåll?

Lawline svarar

Hej! Om modern är gift då hon föder ett barn blir denne man automatiskt barnets legale förälder. Om modern är ogift eller det kan presumeras att mannen i äktenskapet inte är barnets far kan faderskap fastställas på två olika sätt. Antingen genom en skriftlig bekräftelse av mannen eller genom ett domsbeslut. Vid en bekräftelse krävs det att mannen godkänner det skriftligt med två personer som vittnen. Denna bekräftelse skall sedan godkännas av modern och socialnämnden. Om faderskapet istället skall fastställas genom dom krävs det en genetisk undersökning som visar på att mannen är barnets far. Bestämmelserna om fastställandet av faderskap hittar du i 1 kap 1 § Föräldrabalken. En förälder är sedan skyldig att svara för underhållet åt barnet med hänsyn till deras ekonomiska förmåga (alltså ej den faktiska inkomsten utan vad man skulle kunna tjäna) och barnets behov. Man kan besluta om underhållet genom dom eller avtal, 7 kap 2 § FB. Avtalet kan sedan också användas som en exekutionstitel vid eventuella ekonomiska problem, 3 kap 19 § Utsökningsbalken. Det man kommer överens om i avtalet kan dock jämkas senare genom ett beslut av rätten, 7 kap 10 § FB. Om man underlåter att betala underhåll till sitt barn kan barnet under speciella förhållanden få underhållstöd betalat av staten. Detta kommer dock göra att den som underlåtit att betala blir återbetalningsskyldig. Det viktiga är alltid att barnets bästa står i centrum så för att se till att ert barn får det så bra som möjligt hänvisar jag er till socialnämnden som har en skyldighet att medverka till att faderskapet fastställs. Föräldrabalkens regler hittar du https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000