FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/07/2008

Underhållsbidragets storlek

Hej! Min fråga gäller underhåll för mina två barn som bor hos mig 57 %. Jag har använt mig av Försäkringskassans modell för beräkning av underhåll. Underhållsbidraget blir då 2373 kr. Min betalningsförmåga är 11000 kr och barnens fars är 20000 kr. Hur ska man ta hänsyn till detta vid beräkning av underhåll? Jag vore tacksam om du kunde ge ett förslag på ett lämpligt belopp.

Lawline svarar

Hej! När man ska räkna ut underhållsbidraget använder man sig dels av föräldrarnas betalningsförmåga och dels av barnets beräknade behov. För att ta reda på föräldrarnas betalningsförmåga använder man sig av nettoinkomsten. Denna minskas sedan med skälig bostadskostnad (FB 7:3 st2), vilket som huvudregel är den faktiska kostnaden. Avdrag görs även för "övriga levnadskostnader", vilket som huvudregel är 120 % av gällande prisbasbelopp (41 000kr år 2008). Om föräldern har en ny partner och särskilda skäl föreligger kan 60 % av prisbasbeloppet förbehållas, likaså kan . Slutligen ska den underhållsskyldige få behålla 300kr för sitt eget behov. När barnets behov räknas ut räknas ut använder man sig av schabloner enligt följande: ålder 0-6 år har ett behov av 65 % av prisbasbeloppet, åldern 7-12 år har ett behov av 80% av prisbasbeloppet och åldern 13-18 år har ett behov av 95% av prisbasbeloppet. Barnbidrag kan dock minska behovet och kostnader som barntillsyn, medicin och läkarkostnader kan öka behovet. För att räkna ut bidragsunderhållet divideras den bidragsskyldiges förmåga med föräldrarnas gemensamma förmåga, resultatet multipliceras med barnets behov. Avdrag får dock göras i vissa fall då den underhållsskyldige haft barnet hos sig i större utsträckning än vad man tagit hänsyn till vid fastställandet av bidragets storlek. Skulle underhållsbidraget bli så stort att den underhållsskyldige inte har kvar tillräckliga medel för att kunna täcka eventuella andra hemmavarande barns behov (vilket beräknas som 40 % av prisbasbeloppet) ska jämkning ske så att det hemmavarande barnet får sitt behov täckt. Jag kan tyvärr inte ge Er ett förslag på lämpligt belopp utifrån de uppgifter jag fått men jag hoppas att min redogörelse ska ge Er vägledning. Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000