FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/06/2008

Beräkning av laglott

Hej! Min far har gått bort och jag, min syster och hans fru (som inte är mor till mig och min syster) är arvtagare. Enligt ett testamente ska vi ( i korthet) få ut vår arvslott när vår fars fru dör (hans fru ska sitta i orubbat bo), om vi kräver ut vår laglott går vi miste om resten av arvslotten. Bouppteckning är gjord och nu är det frågan om arvskifte. Vi ska nu ta ställning till huruvida vi väntar enligt testamentet, om frun kan gå med på att skifta arvslotten redan nu eller om vi ska kräva ut vår laglott. Jag undrar hur man räknar vad vår gemensamma arvslott är i pengar (jag vet att laglotten är hälften av arvslotten). Är det så enkelt som att man tar summan från bouppteckningen (de gemensamma tillgångarna - skulder) och dividerar med 4? Min andra fråga är: Om vi kräver ut vår laglott, vad händer om det inte finns tillräckligt med kontanter för att lösa dem (det finns ett övervärde i deras gemensamma hus och i en bil), vad händer då?

Lawline svarar

Hej. Laglotten är precis som du beskriver halva arvslotten. Då ni i detta fall enbart är två barn innebär det att arvslotten för respektive barn enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637) utgör hälften av din fars egendom. Er gemensamma arvslott är alltså all din fars egendom. Laglotten utgör då enligt 7 kap 1 § ÄB halva denna. Med andra ord har du och din syster rätt att som laglott kräva ut en fjärdedel var av din fars egendom. Testamentet innebär således att du och din syster (tillsammans) antingen får ut hälften av din fars egendom nu, eller all hans egendom efter det att efterlevande make avlidit. Om de värden som finns i bouppteckningen är riktiga och godtas av alla berörda parter kan de siffrorna ligga till grund för en beräkning. Vanligt är dock att egendom i en bouppteckning tas upp till ett relativt lågt värde, exempelvis tas fastigheter ofta upp till taxeringsvärdet. I bouppteckningen angivna siffror är inte bindande. Detta innebär att om ni tror att de är värda mer än (eller mindre än) vad som angivits i bouppteckningen kan en annan värdering göras. Om alla uppgifter i bouppteckningen är riktiga kan tillgångarna minskas med skulderna det resultatet kan sedan divideras med 2. Svaret utgör din och din systers gemensamma laglotter. Om det finns ett värde i exempelvis fastigheten kommer din fars efterlevande make bli tvungen att sälja egendom alternativt överlämna egendom till ett värde motsvarande den del som skall utgå till dig och din syster. Med vänlig hälsning
Micael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”