FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/04/2006

Hur påverkar äktenskapsförord bodelning vid skilsmässa?

Efter bodelning inom äktenskapet ägde hustrun 100% av parets villa. Villan såldes och för pengarna köpte hustrun en bostadsrättslägenhet där makarna bor tillsammans. Hustrun är ensam ägare till bostadsrättslägenheten. Dessutom finns äktenskapsförord "att allt vad var och en äger skall utgöra respektive makes enskilda egendom och detsamma ska gälla vad som kommer istället för sådan egendom samt avkastningen från egendomen". Innebär det att vid skilsmässa har mannen inte rätt till bostaden eller pengar från försäljning av den eller annan ekonomisk kompensation? Paret äger också ett fritidshus med 50% vardera. Marknadsvärdet på detta är ca 1.500.000:-. Maken står ensam för lån 300.000:-. Hustrun har ensam bekostat ombyggnad, tillbyggnad, renovering för ca 1.000.000:-. Vad gäller vid skilsmässa?

Lawline svarar

Huvudregeln vid bodelning efter äktenskapsskillnad är att makarna skall dela lika på sina gemensamma tillgångar, det s k giftorättsgodset. När som i denna situation, ett äktenskapsförord finns behåller makarna sin enskilda egendom och någon delning sker inte överhuvudtaget. Det innebär alltså att maken i detta fall inte kan göra några som helst anspråk på det som är hans hustrus enskilda egendom, därbland bostadsrättslägenheten, och inte heller få någon typ av ekonomisk kompensation för sådan egendom. Vad gäller samägd egendom skall den delas lika mellan makarna. När man som i detta fall bidragit med olika typer av kostnader får man försöka komma fram till en så rättvis lösning som möjligt vid en eventuell försäljning så att vardera part kompenseras för sina ekonomiska utlägg.
Sara EdströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?