FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt16/08/2008

Skriva ett testamente

Hej Jag undrar om jag har tre barn och vill att ett barn endast skall ha sin laglott? De 2 andra skall dela på resten. Hur skall jag skriva detta utan att behöva gå till en jurist mvh

Lawline svarar

Hej! För att få till stånd en sådan uppdelning av din kvarlåtenskap så krävs det att du skriver ett testamente till förmån för de två barnen som du vill skall ärva mer. Finns inget testamente vid din bortgång så kommer kvarlåtenskapen att delas lika mellan dina tre bröstarvingar. Ett testamente sätter dock denna ordning ur spel och medför att bröstarvingarna endast garanteras att utfå sin laglott. De enda reglerna som finns om upprättande av ett testamente finns att finna i 10 kap Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637. Där finns ett fåtal regler som måste följas men dessa är inte komplicerade och kräver vanligtvis därför inte någon juridisk hjälp, även om det självklart underlättar utformningen av testamentet. De formella regler som finns är att det skall upprättas skriftligen och att två vittnen skall underteckna det. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet men de skall veta att det är ett testamente de signerar. I 10 kap 4 § finns de personer uppräknade som inte godkänns som vittnen. Vad gäller den materiella utformningen så var noga med att det tydligt framkommer att det är ditt testamente och vad din vilja är. Undvik krångliga formuleringar, det är bäst att bara klart och på ett lättförståligt sätt formulera sin vilja. Det viktigaste är dock att du inte tvetydig, vilket annars kan vålla problem när testamentet skall tydas. Ett för oklart testamente kan nämligen i värsta fall leda till att man helt bortser ifrån det. Din önskan är dock inte särskilt svårformulerad, det du vill är ju endast att barnet X skall erhålla sin laglott och barnen Y och Z skall dela på den resterande kvarlåtenskapen. För att undvika så många problem som möjligt, skriv datum och barnens fulla namn och personnummer så att de lätt kan identifieras, likaså ditt eget. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000