FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/06/2008

Tillämpning av 9:3, 2 st. Föräldrabalken

Min fråga gäller FB 9:3. Jag undrar om en förmyndare skulle kunna godkänna den underårigas inköp av något men sedan motsätta sig att han/hon säljer det? Alltså, kan de omhändertaga avkastning av en egendom eller gäller FB 9:3 2 st bara själva egendomen?

Lawline svarar

Hejsan, 9:3 Föräldrabalken stadgar en underårig själv får råda över sin egendom om denna har förvärvat den genom eget arbete. Har så skett får den underåriga i princip göra vad denne vill med egendomen och detta inkluderar att sälja den och själv behålla avkastningen, detta då 9:3 även gäller egendom som trätt i den förvärvade egendomens ställe. Regel i 2 st. är mer utav en undantagsregel men syftar tillbaka på hela 1 st. vilket indikerar att den kan tillämpas även på egendom som trätt i den förvärvade egendomens ställe, det bör dock nämnas att överförmyndarens samtycke krävs. För att själv läsa de relevanta reglerna klicka http://www.lagen.nu/1949:381 Med vänliga hälsningar,
Marcus GlimbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000