FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/07/2008

Jämkning enligt 15§ Sambolagen

Hej! Hur räknar man ut bodelningen? Om ena sambon flyttade in i en 2:a handslägenhet i mars 04. I juli 04 köpte sambo2 en bostadsrätt. Sambo2 står som ägare för lägenheten med alla lån och amorteringar. Sambo1 har inte betalat amorteringar eller räntor på lägenheten utan enbart betalt hyra. I juni 08 tar förhållandet slut. Har sambo2 rätt till jämkning av tiden eftersom det är 4år? Dvs slippa dela 50/50.

Lawline svarar

Hej, Vid bodelning efter uplösning av ett samboförhållande ska sambornas samboegendom, delas enligt SamboL 8§, https://lagen.nu/2003:376#P8. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk. För att bostaden skall ses som samboegendom krävs alltså att den skaffats för gemensamt bruk, se SamboL 3§ https://lagen.nu/2003:376#P3. Detta innebär att om sambo2 köpte lägenheten först för eget bruk och sambo1 sedan flyttade in så utgör bostaden inte samboegendom och skall då inte ingå i bodelningen. Om sambo2 däremot köpte lägenheten för att dela den med sambo1 utgör bostaden samboegendom och skall då som utgångspunkt ingå i bodelningen. I det fallet kan jämkning enligt SamboL 15§, https://lagen.nu/2003:376#P15, bli aktuellt med hänsyn till att samboförhållandet varit kortvarigt. Enligt förarbetena kan jämkning göras om förhållandet varat mindre än fem år. Vid jämkning vid äktenskapsskillnad använder man sig av en modell som kallas för giftorättstrappan, den kan även vara vägledande vid bodelning mellan sambor. Enligt modellen ska man dela på 20% av samboegendomen efter 1 år, 40% efter 2 år osv, dvs efter fyra år ska ni dela på 80% av samboegendomen. Utfallet blir då att sambo2 får 60% och sambo1 får 40% av bostaden. Det är dock svårt att ge ett korrekt svar utan att ha insyn i övriga ekonomiska omständigheter som kan ha betydelse vid en jämkning. Mitt råd är att; om ni inte kan komma överens, ta kontakt med en familjejurist som kan gå igenom hela bodelningen med er så att det blir korrekt. En felaktig bodelning kan ge upphov till många onödiga bråk. Hoppas ni hittar en lösning Med vänlig hälsning
Siri MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000