FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/06/2008

Samboegendom

Lösöre som förvaras i förråd/garage eller gäststuga, ingår de i bodelningen när ett samboförhållande upphör?

Lawline svarar

Hej, den egendom som ska fördelas vid bodelning mellan sambor benämns samboegendom, 8 § sambolagen. Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om den förvärvats för gemensam användning, 3 §. Gemensamt bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Däremot så räknas till samboegendom inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Detta framgår av 6 §. Mot bakgrund av vad som sagts ovan så spelar det ingen roll om bohaget förvaras i förråd/garage eller i gäststuga, så länge det har förvärvats för gemensam användning. Däremot så finns det i 7§ ett undantag för bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål. Skulle det vara så att egendomen förvarades i ett fritidshus eller en husvagn så skulle bedömningen alltså kunna bli en annan. Sambolagen hittar du http://lagen.nu/2003:376 Vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000