FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/06/2008

Ett barns rätt till arv

Vad har barnen för rättigheter till "arvet" efter en skilsmässa? Makan som avsagt sig kontakt med man och barn har tillträde genom äktenskapsförord till värdefulla markområden. Går barnen helt förlorade om detta ev. arv vid skilsmässan eller kan man söka "tvingande" ut arv i förskott?

Lawline svarar

Hej! Ett barns rätt till arv av sina föräldrar är helt oberoende av om föräldrarna är gifta eller frånskilda. Rätten till arv uppkommer inte genom äktenskapet utan av det faktum att barnet är just någons bröstarvinge. Barns arvsrätt kan exempelvis inte avtalas bort, utan det är en ovillkorlig rättighet som alla barn har. Beroende på om föräldern har skrivit ett testamente eller inte så kommer barnet att erhålla sin arvslott eller om ett testamente finns, sin laglott när föräldern går bort. Laglotten är hälften av arvslotten och denna har barnet alltid rätt att utfå vid förälderns bortgång. Förskott på arv kan ges under förälderns livstid men givandet sker på förälderns eget initiativ och kan inte tvingas fram. Med vänlig hälsning
Therese JanssonRådgivare