FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/07/2008

Tidsfrist för delgivning av testamente

Hur lång tid får gå efter testators frånfälle till det att testamente delges arvinge för att testamentet skall anses giltigt? D.v.s. finns det någon maxtid mellan frånfälle och delgivning?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Det finns ingen tidsgräns för när ett testamente måste delges arvingarna. De arvingar som skall delges är de som har nackdel av att testamentet tillämpas, alltså som är arvsberättigade. Testamentet kan inte tillämpas förrän sådan aktivitet (delgivning) vidtagits från testamentstagarens sida. Regler om delgivning finns i 14 kapitlet 4 § ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K14). För att delgivning skall anses vara gjord skall en bestyrkt avskrift eller kopia av testamentet överämnas till och kvitteras av arvingen. ”Bestyrkt” innebär att ett vittne skall ha intygat att avskriften eller kopian stämmer överens med originalhandlingen. När arvingen delgivits testamentet börjar fristen för att väcka talan vid domstol att löpa, om han/hon anser att testamentet är ogiltigt av någon anledning (se 14 kapitlet 5 § 1 stycket ärvdabalken). Jag hoppas att jag lyckats bibringa klarhet i delgivningsreglerna för testamente! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000