FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/08/2008

Bodelning vid upphörande av samboförhållande

Hejsan, jag och min sambo ska separera efter 12 år. Vi har bott i huset han ägt sen tidigare. Vi har haft 'gemensam' ekonomi, dvs även mitt studielån och min lön har gått in på hans konto som jag haft disponeringsrätt på. Det lilla bohag vi handlat har betalats med hans kort från hans konto. Han vill nu att jag ska skriva på ett avtal om att sambolagen inte ska gälla. Det innebär väl att jag inte får med mig mer än de saker jag hade med mig in i förhållandet (och som inte finns kvar ngt av alls idag)? Går jag härifrån utan någonting varesig jag skriver på avtalet eller inte? Räknas inte CSN-lån med i en bodelning mellan sambos?

Lawline svarar

Vid upphörande av samboförhållande skall vid begäran samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning enligt 8 § sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. Som samboegendom ses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning enligt 3 § sambolagen. Egendom som förvärvas under förhållandet presumeras oftast ha införskaffats för gemensam användning. Egendom som införskaffats innan samlevnaden inletts ses normalt inte som samboegendom. Undantag finns om egendomen har införskaffats i nära anslutning till att samlevnaden inleddes med avsikt att den skulle användas gemensamt. Huset är därför inte att se som samboegendom. Bohaget som är införskaffat för ert gemensamma bruk är enligt ovan nämnda att se som samboegendom. Vid beräkning av sambornas andelar i samboegendomen får vardera sambon avräkna så mycket från sin egendom att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. De skulder som får avräknas från samboegendomen är de som kan härledas till samboegendomen. Finns skulder som inte kan härledas till samboegendomen skall sambon få täckning ur samboegendomen endast om sambon inte har annan egendom som täcker skulden enligt 13 § 2 stycket sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. Enligt 9 § sambolagen kan ni genom avtal komma övers om att bodelning inte ska ske, bilklet får till följd att samboegendomen inte behöver delas enligt lag. Vardera sambo får därmed behålla det han/hon införskaffat. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare