FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/04/2006

Från och med vilken tidpunkt kan jag begära ränta?

Hej! Jag och min dåvarande sambo sålde vår gemensamma bostadsrätt för snart två år sedan med en förlust till följd. Jag ägde 80%, och min sambo 20%. Jag har hittills fått stå för hela förlusten, dvs hon har inte velat betala sin del(20%) av förlusten, trots att jag begärt att hon ska stå för sin del. Min fråga blir således: Om jag stämmer henne, kan jag då yrka ränta från den dagen vi sålde lägenhet? Mvh Micke

Lawline svarar

Hej! Som jag förstår det har du en fordran på sin sambo. Då det handlar om en muntlig överrenskommelse baserad på ert ägande i lägenheten har denna fordran som jag fattar det inte ett bestämt förfallodatum, dvs ni har inte kommit överrens om när hon senast ska ha betalat fordringen. I och med att ni inte heller kommit överrens om räntor etc torde räntelagen vara tillämplig. Ensidiga utfästelser kan inte åsidosätta denna, endast avtal mellan två parter. 4 § 1 st(se ) säger att om förfallodag inte är avtalad får ränta utgå trettio dagar efter det att du framställt krav på betalning samt att underlåtenhet från hennes sida kan medföra skyldighet att utge ränta. I 4 st samma § anges att oavsett vad som sägs i 1 st skall ränta betalas på förfallen fordran senast från dagen av stämning i mål om utgivande av betalning. Så senast därifrån får du alltså ränta. Lycka till!
Fia BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”