FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/06/2008

Testamentsrätt - laglottens storlek och innebörd

Morfar är omgift med en kvinna. De har varsitt särkullbarn och inga gemensamma barn. De har ett gemensamt testamente som säger "...den av oss som efterlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efterlevande maken äger rätt att förfoga över kvarlåtenskapen genom testamente" Morfar dör och bouppteckning sker. Vid bouppteckningen skriver mamma på att hon godkänner testamentet med förbehåll för laglott. Morfars nya fru medger också utbetalning av laglott. Boets behållning är 1'000'000:- Får mamma 50% av 1'000'000:- nu (eller rättare sagt vid arvsskiftet)? Eller, får hon ut 25% nu? och i så fall, finns det någon chans att hon får ut de resterande 25% när morfars fru går bort en dag (så vida hon inte skänkt bort pengarna till "Småfåglarnas vänner"?

Lawline svarar

Hej! Laglotten är hälften av arvslotten. I detta fall ärboets totala behållning 1 000 000 kr, vilket resulterar i att arvslotten som faller på vardera make är 500 000 kr. Detta ger att din mamma i arv från din morfar får 250 000 kr eftersom hon har begärt sin laglott. Testamentet är utformat på så sätt, ”...den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.”, att de övriga 750 000 kr tillfaller din morfars nya fru med full äganderätt, vilket innebär att hon ges möjlighet att föroga over pengarna bäst hon vill, dvs hon har full rätt att skänka pengarna till det ändamål som finner lämpligast. Enda möjligheten för din mor att ärva mer, då din morfars nya fru går bort, är att hon är inskriven i dennes testamente. Annars är hon inte arvsberättigad enligt ärvdabalkens regler. Ärvdabalken finner du http://www.lagen.nu/1958:637,se specifikt 2, 3 och 7 kapitlet. Hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000