FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt23/09/2008

Möjligt att göra bröstarvinge arvslös?

Då farfar nyligen avled och min pappa(enda barn) är svårt sjuk i canser, undrar jag om min farmor har rätt att göra pappa arvslös, genom att i gåva ge all egendom till min bror?

Lawline svarar

Hej, Laglotten är hälften av det arv som tillkommer en arvinge enligt arvsordningen (arvslott). Bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott även om den avlidne skulle ha skrivit ett testamente som inkräktar på laglotten. För att kunna få ut sin laglott om det finns ett testamente som inkräktar på denna så måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet. Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall det fortfarande ses som ett inkräktande på bröstarvingens rätt till laglott. (Ärvdabalken 7 kap. 1 - 4 §§) Din farmor kan m.a.o. inte göra din far arvslös, men han måste kanske påkalla jämkning för att få ut sin laglott. Med vänlig hälsning
Alexandru MilerRådgivare