FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/07/2008

Enskild egendoms avkastning och surrogat

Hej! Vi har varit gifta i 5 år, har en förestående skilsmässa och bodelning framför oss. Jag har för några år sedan tillskiftats/ärvt bostaden efter mina bortgångna föräldrar som lämnat efter sig ett inbördes testamente där arvet skall vara enskilt, citerar: "Egendommen, dess avkastning samt vad som kann komma att träda i egendommens ställe skall utgöra vars och ens enskilda egendom.". Vi har ett lån på bostaden, hur skall det lånet fördelas vid bodelningen? Normalt så "delas" även lånen vid bodelning, även i det fallet att lånet är taget med ett pantbrev i den enskilda egendommen? Vad betyder "dess avkastning samt vad som kann komma att träda i egendommens ställe"?

Lawline svarar

Hej! Då ni båda står på lånet så kommer det att delas mellan er trots att det härrör från den enskilda egendomen. En annan sak är att ni kanske kan komma att behöva lösa lånet vid separationen men det har inget med själva bodelningen att göra. Med avkastning så menas att vinsten på fastigheten, dess marknadsmässiga ökning, även skall ses som enskild egendom. Vid en försäljning av fastigheten så kanske du bestämmer dig för att köpa en annan fastighet eller dylikt för de pengarna och då blir det du köper istället enskild egendom, vilket menas med orden att det som träder istället för egendomen skall anses vara enskild egendom. Den enskilda egendomen är alltså inte knuten enbart till den ärvda fastigheten. Vänligen
Therese JanssonRådgivare