FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/05/2008

Barnbidrag och studieskuld i bodelning

Hej, min fråga är om min fd har rätt att ta med studielån i vår bodelnin som han dragit på sig under vårt äktenskap. MBA utbildningen betalades med våra gemensamma sparpengar, rent moraliskt känns det helt fel. En annan fråga, jag har fått barnbidraget under det år vi varit skilda och nu vill han ha hälften av det?

Lawline svarar

Vid bodelning skall som huvudregel nettogiftorättsgodset delas. Studieskulder behandlas också som utgångspunkt som alla andra skulder; skulden skall ge skuldtäckning fullt ut. Ibland kan dock den omständigheten att ena maken har stora studieskulder leda till ett ganska stort genomslag i bodelningsresultatet, vilket kan föranleda att andra maken kan begära s.k. skevdelning (12:1 Äktenskapsbalken). Detta är en jämkning som innebär att den ena maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Vid en sådan jämkning tas hänsyn till om studiemedlet har använts för båda makarnas levnadskostnader. Har däremot du förvärvsarbetat under hela tiden och dessa inkomster har använts för familjens gemensamma behov bör studieskulden kunna föranleda en jämkning (prop. s 189). Vad gäller barnbidraget skall det i första hand användas till utgifter för barnen, men det kan också ses som ett generellt stöd till barnfamiljens hushållsekonomi. Som också innefattar ett rimligt boende för familjen. En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet. Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare. Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget. Bor barnet varaktigt tillsammans med endast en av föräldrarna, har efter anmälan den föräldern rätt att uppbära bidraget. Om föräldrarna inte bor tillsammans, men barnet är varaktigt bosatt hos båda föräldrarna (växelvis boende), får rätten att uppbära barnbidraget efter anmälan av båda föräldrarna delas så att bidraget utbetalas med hälften till vardera föräldern. Notera dock att det krävs en gemensam anmälan och därmed samtycke. Eftersom ni är oense om delningen har din fd ingen rätt att få hälften av barnbidraget från Försäkringskassan. När man fördelar de gemensamma kostnaderna vid växelvis boende, det vill säga de kostnader som inte hör i hop med själva boendet, ska man ta hänsyn till vem som är mottagare av barnbidraget. Till exempel när det gäller barnsomsorg och fritidskostnader. Det innebär i princip att ni, vid växelvis boende, ska dela lika på de barnrelaterade kostnaderna som överstiger barnbidraget. På så sätt har han indirekt kunnat tillgodoräkna sig del av barnbidraget. Med Vänlig Hälsning
Simon CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000