FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/08/2008

Dold samäganderätt till fritidshus

Vad är villkoren för dolt samägande för fritidshus. Det lär nyligen ha skett en ändring av lagen när det gäller fritidshus. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej, frågan om dold samäganderätt regleras inte i lag utan det är något som har utvecklats i rättspraxis. Det kom däremot ett rättsfall relativt nyligen som rörde dold samäganderätt till fritidshus. Målet var T 2684-07 och domen meddelades den 18 juli 2008. För att en dold samäganderätt skall kunna uppkomma mellan makar eller sambor krävs att egendomen har köpts för gemensamt bruk, att den partner som inte står som formell ägare har bidragit ekonomiskt till köpet, och att båda parterna har avsett att man skall äga egendomen tillsammans. Om dessa tre villkor är uppfyllda innebär det att man presumerar - dvs utgår ifrån - att den make/sambo som inte är formell ägare har en dold samäganderätt. Vad som var speciellt med domen den 18 juli 2008 i mål T 2684-07 var att Högsta domstolen fastslog att denna presumtionsregel skall gälla även för fritidshus (tidigare var det bara klart att den gällde för permanentbostäder medan det var osäkert vad som gällde för fritidshus). I praktiken innebär det alltså att om de tre villkor som jag nämnde tidigare är uppfyllda, så utgår man ifrån att den make/sambo som inte är ägare har en dold samäganderätt. Denna person behöver alltså inte bevisa mer än dessa tre villkor för att det ska presumeras att denne har en dold samäganderätt. Bedömningen kan dock bli annorlunda om det finns fler omständigheter att ta hänsyn till, t ex om det finns ett äktenskapsförord eller andra viktiga omständigheter som kan påverka bedömningen. Det är alltså inte så att man alltid har en ovillkorlig dold samäganderätt bara för att de tre villkoren är uppfyllda. Om den andra parten inte har några andra argument för varför det inte skall finnas någon dold samäganderätt, så är det dock tillräckligt att dessa tre punkter är uppfyllda. Vänlig hälsning
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”