FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/05/2008

Överklagande av adoptionsbeslut

Om man inte får medgivande till adoption av ett utländskt barn för att man anses vara för gammal, var vänder man sig då? Och står det någonstans i lagtexten?

Lawline svarar

Ålder är en av de orsaker som kan medföra att man nekas rätt till adoption av socialnämnden. Detta stadgas i socialtjänstlagens 6 kapitel 12 §, se http://lagen.nu/2001:453#R16. Man har i ett domstolsavgörande från 2007 angett att 42 år bör vara den äldsta ålder som accepteras när en ansökan inlämnas till socialnämnden. Du kan läsa avgörandet här http://lagen.nu/dom/REG/570-07 . I avgörandet, såväl som i förarbetena till lagen, föreskrivs dock att man ska göra en sammanvägning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. I vissa fall kan man tillåta äldre sökande. Exempelvis då adoptionen gäller ett barn som man har en relation till såsom ett släktingbarn eller ett sommarbarn. Högre ålder kan också accepteras hos en av personerna när ett par adopterar. Beslut av socialnämnden kan överklagas i förvaltningsdomstol, i första hand i länsrätt enligt 16 kapitlet 3 § socialtjänstlagen som hänvisar till 6 kapitlet 12 § samma lag, se http://lagen.nu/2001:453#R33. Med vänlig hälsning
Carolina WaltherRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”