FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/05/2008

Särkullbarns rätt till arv

Hej! En man är omgift och har ett särkullsbarn och några barn inom det nya äktenskapet. Om mannen dör har särkullsbarnen rätt att få ut sitt arv direkt ? Vem bevakar arvsrätten och riktigheten i bouppteckning ? Kan särkullsbarn påverka/övervaka bouppteckning ? Kan den nya frun på något sätt hindra särkullsbarn att få ut sitt arv?

Lawline svarar

Hej! Om mannen avlider har särkullbarnet rätt att direkt få ut sin arvslott om mannens egendom inte är testamenterad eller sin laglott om egendomen är testamenterad. Arvslotten beräknas utifrån den kvarvarande egendomen delat på de barn mannen är far till. Laglotten är hälften av vad arvslotten skulle varit, dvs. det som barnet minst har rätt att utfå efter sin far. Detta enligt Ärvdabalken 7:1§. Se. http://www.lagen.nu/1958:637. Särkullbarnet har en direkt rätt till sin andel om det inte väljer att avstå från detta till förmån för efterlevande make. Barnen i det nya äktenskapet får istället en efterarvsrätt i den efterlevande makens kvarlåtenskap. Detta enligt Ärvdabalken 3:1§ och 2§.se.http://www.lagen.nu/1958:637. Det är bouppteckningsmannen som ansvarar för att alla uppgifter i bouppteckningen stämmer. Är det känt att särkullbarnet lever måste detta således finnas med i bouppteckningen. Dock är det särkullbarnets ansvar att klandra ett eventuellt testamente för utfående av sin laglott om dennes arvsrätt inte finns med. Laglotten delas ej ut per automatik utan detta måste klandras. Den nya frun kan inte hindra särkullbarnets rätt till arv på annat sätt än om de frivilligt kommer överens om att barnet ska avstå sin rätt till förmån för efterlevande frun och istället erhålla efterarvsrätt i fruns senare kvalåtenskap. Men detta måste självklart ske helt frivilligt från barnets håll. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000