FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/05/2008

Ensidig återkallelse av inbördes testamente

Kan man ensidigt återkalla inbördes testamente och i så fall göra detta utan att den andra parten meddelas? Min fråga avser två personer som äger hälften var av ett fritidshus. Enligt inbördes testmente skall vid den enes bortgång dennes del av huset tillfalla den andre parten.

Lawline svarar

Hej, Ett inbördes testamante betraktas rättsligt som två (eller flera) testamenten vari de inblandade personerna ömsesidigt förordnat till förmån för varandra. Det är fullt möjligt för varje person att ensidigt återkalla sin del av testamentet, med den risken att den person som återkallar även förlorar sin rätt enligt testamentet. Det finns däremot inte något krav på att den andre testatorn ska meddelas för att återkallelse ska kunna ske. Enligt 10 kap. 7 §, Ärvdabalken, som du hittar http://www.lagen.nu/1958:637 , ska den som genom ensidig återkallelse väsentligen rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet förlora sin rätt på grund av testamentet. Det blir här en fråga om tolkning av det testamente som inte har återkallats, d.v.s. det testamente som den återkallande parten vill grunda sin rätt i. Det som står i fokus är om det framgår av förordnandet om den testatorn ville ha sitt testamente betraktat som återkallat eller ändrat ifall den andre testatorn återkallat sitt testamente. Hoppas du har fått svar på din fråga. Om det fortfarande är något du undrar över så är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”